Вртић „Наша радост“ Модрича

Намјена објекта је јавна предшколска установа – дјечији вртић.

Објекат је трајни, чврсте градње, приземне спратности.

У архитектонском смислу представља сложену композицију нето површине 1.015,00 м².

Изграђен је 1986. године. највећи дио простора је намјењен за дневни боравак дјеце, а у објекту постоје и просторије јаслица, просторије за физичко васпитање, трпезарија са кухуњом и помоћне просторије.

Укупан број корисника на годишњем нивоује 207.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20°C.

На објекту ЈПУ „Наша Радост“ спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација равног крова објекта,
  • ревитализација система расвјете,
  • реконструкција система гријања у објекту(постављање термостатских вентила , на радијаторска тијела и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА