Национални парк Козара

Национални парк Козара

Јавна установа Нацинални парк „Козара“ – управна зграда се налази у централној зони града Приједора.

Објекат је  чврсте градње, трајни, слободностојећи, спратности П+1 и нето површине од 279,00m².

Изграђен је 1956. године.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 57.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 18°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура подигнута на пројектованих 19°C до 20°C.

На објекту Национални парк „Козара“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • термичка изолација таванске конструкције,
  • замјена кровног покривача,
  • замјена фасадних прозора и врата,
  • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентил, балансних пумпи, уградња мјерача потрошње топлотне енергије и др.)

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 55%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА