ОШ „Алекса Шантић“ Бања Лука

ОШ „Алекса Шантић“ Бања Лука

Намјена објекта је јавна образовна установа-основна школа.

Објекат је слободностојећи, трајни, чврсте градње и спратности Су+П+1 у форми слова „Т“.

Главни корпус објекта у којем су смјештене учионице и административни дио је изграђен 1953.године, а 1963.године је дограђен корпус који чини фискултурна сала, свлачионице и помоћне просторије.

Укупна нето грађевинска површина објекта износи 1.980,00 m2, док  укупан број корисника на годишњем нивоу износи 681.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17,5°C , док је након реконструкције унутрашња температура достигла  пројектованих 20°C.

На објекту ОШ „Алекса Шантић“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • замјена кровног покривача,
  • термичка изолација таванске конструкције и равног крова,
  • реконструкција система гријања (постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 55%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА