OŠ „Aleksa Šantić“ Banja Luka

OŠ „Aleksa Šantić“ Banja Luka

Namjena objekta je javna obrazovna ustanova-osnovna škola.

Objekat je slobodnostojeći, trajni, čvrste gradnje i spratnosti Su+P+1 u formi slova „T“.

Glavni korpus objekta u kojem su smještene učionice i administrativni dio je izgrađen 1953.godine, a 1963.godine je dograđen korpus koji čini fiskulturna sala, svlačionice i pomoćne prostorije.

Ukupna neto građevinska površina objekta iznosi 1.980,00 m2, dok  ukupan broj korisnika na godišnjem nivou iznosi 681.

Prosječna unutrašnja temperatura u objektu prije provođenja energetski efikasnih mjera je iznosila oko 17,5°C , dok je nakon rekonstrukcije unutrašnja temperatura dostigla  projektovanih 20°C.

Na objektu OŠ „Aleksa Šantić“ sprovedene su sljedeće mjereenergetske efikasnosti:

Sprovedene mjere energetske efikasnosti

  • termička izolacija vanjskih zidova,
  • zamjena vanjskih prozora i vrata,
  • zamjena krovnog pokrivača,
  • termička izolacija tavanske konstrukcije i ravnog krova,
  • rekonstrukcija sistema grijanja (postavljanje termostatskih ventila , balansnih pumpi i dr.).

Ciljevi

  • smanjenje potrošnje energije,
  • smanjenje emisije CO2,
  • smanjenje tekućih energetskih troškova,
  • povećanje komfora u zatvorenim prostorijama,
  • podizanje svijesti o značaju energetske efikasnosti.

Ukupna ušteda energije koja se očekuje na godišnjem nivou iznosi oko 55%.

FOTO GALERIJA