ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Бања Лука

ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Бања Лука

Намјена објекта је јавна образовна установа- основна школа.

Објекат је слободностојећи, у архитектонском смислуразуђен и састоји се од неколико сегмената спратности од П до П+1.

Објекат је изграђен 1971. године. До сада је вршено неколико санационих захвата који су обухватили замјену кровног покривача, замјену улазних врата и неколико прозора.

Нето површина објекта износи 5.011,00 м² дој је укупан број корисника на годишњем нивоу 703.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 15°C степени, док ће након реконструкције унутрашња температура достићи пројектованих 20°C.

На објекту ОШ „Вук Стефановић Караџић“ планираноје спровођење сљедећих мјераенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација дијела косе кровне конструкције,
  • ревитализација дијела система расвјете,
  • реконструкција система гријања

(постављање новог измјењивача топлоте,постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.). 

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 50%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА