ОШ „Немања Влатковић“ Шипово

ОШ „Немања Влатковић“ Шипово

Намјена објекта је јавна образовна установа- основна школа.

Објекат школе је слободностојећи,трајни, чврсте градње спратности дијелом П+1 а дијелом П.

Објекат је изграђен  1980. године.

Нето површина објекта износи 2.037,00 м², док је укупан број корисника на годишњем нивоу 862.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 16-17°C степени, док ће након реконструкције унутрашња температура достићи пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ  „Немања Влатковић“ Шипово спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције, косог крова и замјена кровног покривача,
  • реконструкција система гријања (изградња новог објекта котловнице, уградња термостатских вентила, балансних пумпи и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 65%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА