ОШ „Никола Тесла“ Прњавор

ОШ „Никола Тесла“ Прњавор

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат јетрајни, чврсте градње спратности По+П+2 нето површине 4.443,30 m2.

Објекат је изграђен 1979. године, док је реконструкција крова извршена 1998. године.

ЈУ ОШ „Никола Тесла“ представља највећу школу на територији општине Прњавор и једну од највећих у Републици Српској.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 985.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 13°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ  „Никола Тесла“ Прњавор, спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције,
  • ревитализација система расвјете,
  • реконструкција система гријања (уградња новог котла на пелет,уградња термостатских вентила , фреквентних пумпи и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 55%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА