ОШ „Петар Кочић“ Мркоњић Град

ОШ „Петар Кочић“ Мркоњић Град

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат је трајни, чврсте градње, спратности  По+П+1, нето површине 2.219,00 m².

Главни корпус гдје су смјештене учионице и административни дио је изграђен 1960.године, а 1970.године је дограђен дио објекта уз већ постојећи и данас чине јединствену физичку цјелину.

Укупан број корисника на годишњем нивоује 632.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 16°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20°C.

На објекту ЈУ ОШ „Петар Кочић“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције  и косог крова објекта,
  • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентила , балансних пумпи,акумулатора топле воде и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА