ОШ „Свети Сава“ Билећа

ОШ „Свети Сава“ Билећа

Намјена објекта је јавна образовна установа- основна школа.

Објекат школе је слободностојећи,трајни, чврсте градње спратности П+1 нето површине 2.128,00 m².

Изграђен је 1978. године.

Објекат је разуђеног облика у основи и састоји се из више дијелова правоугаоног облика.

У склопу објекта је и фискултурна сала. Укупан број корисника на годишњем нивоу је 437.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17,5 °C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ  „Свети Сава“ Билећа, спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација равног и косог крова објекта/замјена кровног покривача,
  • ревитализација система расвјете,
  • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентила , балансних пумпи, уградња новог котла на сјечку  и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 65%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА