ОШ „Свети Сава“ Брод

ОШ „Свети Сава“ Брод

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат је слободностојећи,трајни, чврсте градње спратности П+2нето површине 4.787,00 m².

Изграђен је 1983/84. године, док је 2011. године дограђен анекс који сачињавају фискултурна сала и  топла веза са школским објектом, свлачионицама и помоћним просторијама.

Објекат је разуђеног облика у основи и састоји се из више дијелова.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 965.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17,0°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ  „Свети Сава“ Брод, спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције и равног и косог крова објекта,
  • реконструкција система гријања (уградња термостатских вентила).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 50%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА