OŠ „Sveti Sava“ Brod

OŠ „Sveti Sava“ Brod

Namjena objekta je javna obrazovna ustanova – osnovna škola.

Objekat je slobodnostojeći,trajni, čvrste gradnje spratnosti P+2neto površine 4.787,00 m².

Izgrađen je 1983/84. godine, dok je 2011. godine dograđen aneks koji sačinjavaju fiskulturna sala i  topla veza sa školskim objektom, svlačionicama i pomoćnim prostorijama.

Objekat je razuđenog oblika u osnovi i sastoji se iz više dijelova.

Ukupan broj korisnika na godišnjem nivou je 965.

Prosječna unutrašnja temperatura u objektu prije provođenja energetski efikasnih mjera je iznosila oko 17,0°C stepeni, dok je nakon rekonstrukcije unutrašnja temperatura dostigla projektovanih 20 °C.

Na objektu OŠ  „Sveti Sava“ Brod, sprovedene su sljedeće mjere energetske efikasnosti:

Sprovedene mjere energetske efikasnosti

  • termička izolacija vanjskih zidova,
  • zamjena vanjskih prozora i vrata,
  • termička izolacija tavanske konstrukcije i ravnog i kosog krova objekta,
  • rekonstrukcija sistema grijanja (ugradnja termostatskih ventila).

Ciljevi

  • smanjenje potrošnje energije,
  • smanjenje emisije CO2,
  • smanjenje tekućih energetskih troškova,
  • povećanje komfora u zatvorenim prostorijama,
  • podizanje svijesti o značaju energetske efikasnosti.

Ukupna ušteda energije koja se očekuje na godišnjem nivou iznosi oko 50%.

FOTO GALERIJA