ОШ „Свети Сава“ Зворник

ОШ „Свети Сава“ Зворник

Објекат Основне школе „Свети Сава“ се састоји од два физички одвојена објекта, старе и нове школе.

Објекат старе школе је изграђен 1959.године, разуђеног облика габарита са више међусобно повезаних цјелина и спратности По+П+2.

Објекат нове школе је саграђен 1974.године у чијем склопу се са источне стране налази фискултурна сала.

Оба објекта су слободностојећа, трајна и чврсте градње.

Укупна нето грађевинска површина објеката износи 5.945,00 m2, док  укупан број корисника на годишњем нивоу износи 1.552.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 16,5°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла  пројектованих 20°C.

На објектима  ОШ „Свети Сава“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције и косог крова објекта и замјена кровног покривача,
  • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА