Средња школа „28. јуни“ Источно Ново Сарајево

Средња школа „28. јуни“ Источно Ново Сарајево

Средња школа „28.јуни“ Источно Ново Сарајево и „Гимназија и средња стручна школа“ Источна Илиџа се налазе у истом објекту.

Изграђен је 1968. године и првобитно је служио као касарна за потребе војске а 1995. године објекат је реконструисан и адаптиран за потребе поменутих средњих школа.

Објекат је трајни, чврсте градње спратности П+2 нето површине 4.173,00 m2.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 572.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објектуСредње школе „28.јуни“ И.Ново Сарајево, спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена постојећих вањских прозора и врата са новим,
  • реконструкција система гријања (постављање термостатских вентила, балансних пумпи др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 50%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА