Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град

Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град

Намјена објекта је јавна образовна установа – средњошколски центар.

Објекат је разуђене форме, трајни, чврсте градње, спратности П и П+1 нето површине 4.526,00m2.

Објекат је изграђен 1974. године, док је реконструкција крова извршена 1980. године када је изграђен нови коси кров над постојећим равним кровом.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 651.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту СШ „Ђуро Радмановић“ Нови Град спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције и  замјена кровног покривача,
  • ревитализација система расвјете,
  • реконструкција система гријања (уградња термостатских вентила , фреквентних пумпи и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА