Студентски центар, Академија ликовних умјетности и Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Студентски центар, Академија ликовних умјетности и Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Студентски центар, Академија ликовних умјетности и Факултет за производњу и менаџмент  су смјештени у два објекта-павиљона, а њихова намјена је јавна образовна установа – два факултета и студентски центар.

Објекти су слободностојећи, спратности П+2 нето површине 3.716,46 m².

Изграђени су 1908. године.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 393.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 18°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура подигнута на пројектованих 20°C до 21°C.

На објектима Студентског центра, Академије ликовних умјетнсти и Факултета за производњу и менаџмент  спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • термичка изолација таванске конструкције,
 • замјена фасадних прозора,
 • реконструкција система гријања
 • (уградња новог система са топлотним пумпама који обезбјеђује како гријање простора зими тако и хлађење током љета, уградња соларног система за припрему топле потрошне воде.
 • ревитализација система расвјете.

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 65%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА