Studentski centar, Akademija likovnih umjetnosti i Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Studentski centar, Akademija likovnih umjetnosti i Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Studentski centar, Akademija likovnih umjetnosti i Fakultet za proizvodnju i menadžment  su smješteni u dva objekta-paviljona, a njihova namjena je javna obrazovna ustanova – dva fakulteta i studentski centar.

Objekti su slobodnostojeći, spratnosti P+2 neto površine 3.716,46 m².

Izgrađeni su 1908. godine.

Ukupan broj korisnika na godišnjem nivou je 393.

Unutrašnja prosječna temperatura objekta prije provođenja energetski efikasnih mjera je iznosila oko 18°C stepeni, dok je nakon rekonstrukcije unutrašnja temperatura podignuta na projektovanih 20°C do 21°C.

Na objektima Studentskog centra, Akademije likovnih umjetnsti i Fakulteta za proizvodnju i menadžment  sprovedene su sljedeće mjere energetske efikasnosti:

Sprovedene mjere energetske efikasnosti

 • termička izolacija vanjskih zidova,
 • termička izolacija tavanske konstrukcije,
 • zamjena fasadnih prozora,
 • rekonstrukcija sistema grijanja
 • (ugradnja novog sistema sa toplotnim pumpama koji obezbjeđuje kako grijanje prostora zimi tako i hlađenje tokom ljeta, ugradnja solarnog sistema za pripremu tople potrošne vode.
 • revitalizacija sistema rasvjete.

Ciljevi

 • smanjenje potrošnje energije,
 • smanjenje emisije CO2,
 • smanjenje tekućih energetskih troškova,
 • povećanje komfora u zatvorenim prostorijama,
 • podizanje svijesti o značaju energetske efikasnosti.

Ukupna ušteda energije koja se očekuje na godišnjem nivou iznosi oko 65%.

FOTO GALERIJA