Универзитетска болница Фоча

Универзитетска болница Фоча

Комплекс објеката ЈЗУ „Универзитетска болница Фоча“ обухвата пет објеката.

Објекат Б- централни објекат болнице  је трајни, чврсте градње и спратности од По+П+1 до П+4.

Укупна корисна површина објекта је 7.588,00 м² док је укупан број корисника на годишњем нивоу 6.629.

Изграђен је 1958. године.

Овај објекат је обухваћен првом фазом реконструкције комплекса болнице у Фочи, док су преостали објекти обухваћени другом фазом реконструкције  у циљу  повећања енергетске ефикасности на објектима.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 16- 17°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 односно 22°C.

На објекту Б комплекса Универзитетске болнице у Фочи  спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • замјена вањских прозора и врата,
 • термичка изолација таванске конструкције и косог крова,
 • реконструкција система гријања

(замјена постојећих котлова са новим котловима на пелет,постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.).

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 50%.

Остале објекте комплекса ЈЗУ „Универзитетска болница Фоча“ представљају павиљони А,Ц,Д који су изграђени 1968. године и павиљон Е који је играђен 1974. године. Укупна нето површина наведених објеката износи 5.919,00 м² док је укупан број корисника на годишњем нивоу 6.118.

Павиљон А топлотну енергију добија из котловнице која је смјештена у павиљону Б, док остали павиљони топлотну енергију добијају из котловнице смјештене у павиљону Д.

На павиљонима А,Ц,Д и Екомплекса болнице у Фочи  спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • замјена вањских прозора и врата,
 • термичка изолација таванске конструкције и косог крова,
 • реконструкција система гријања

(уградња нових котлова на пелет,постављање термостатских вентила , балансних пумпи,реконструкција топловода  и др.).

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу за павиљон А износи око 50% односно 55% за павиљоне Ц,Д и Е.

ФОТО ГАЛЕРИЈА