• Питање 1

  Одговор 1

 • Које процедуре се примјењују за извршење процеса набавки?

  Међународним споразумом је дефинисано да се у оквиру Пројекта “Енеретска ефикасност у Босни и Херцеговини” примјењују Смјернице Свјетске банке: “Набавка робе, радова и неконсултантских услуга у оквиру ИБРД зајмова и ИДА кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.) ” и  Смјернице Свјетске банке: “Избор и ангажовање консултаната у оквиру ИБРД зајмова и ИДА кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.) “, а за додатно финансирања по Пројекту “Енергетска ефикасност у Босни и Херцеговини – БЕЕП АФ” примјењиваће се “Правилник Свјетске банке о набавкама за зајмопримце ИПФ-а”, издање 2018. година.

 • Питање 3

  Одговор 3

 • Питање 4

  Одговор 4

 • Питање 5

  Одговор 5