ЈЗУ Болница Требиње

ЈЗУ Болница Требиње

Намјена објекта је јавна здравствена установа – болница.

Објекат се састоји од три (3) ламеле (А,Б и Ц).

Објекат је  чврсте градње, трајни, слободностојећи, спратности Су+П+2 и нето површине од 5.183,00m².

Изграђен је 1955. године.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 8.020.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 15,3°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура подигнута на пројектованих 21°C до 22°C.

На објекту ЈЗУ „Болница Требиње“ спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • термичка изолација таванске конструкције,
 • замјена фасадних прозора,
 • реконструкција система гријања
 • (уградња новог система са топлотним пумпама који обезбјеђује како гријање простора зими тако и хлађење током љета, уградња соларног система за припрему топле потрошне воде.
 • ревитализација система расвјете

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 48%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА