ЈЗУ Болница Зворник

ЈЗУ Болница Зворник

Намјена објекта је јавна здравствена установа.

Објекат је слободностојећи, чврсте градње, промјењиве спратности П+1-По+П+3 и састоји се из четири (4) тракта који заједно чине јединствену  функционално- обликовну цјелину.

Сама изградња је била у неколико фаза од 1955. године када је изграђен тракт А до 1975. године, када је изграђен тракт Б.

Укупна нето грађевинска површина објекта је око 4.531,00 m2.

Укупан број корисника је 10.834  на годишњем нивоу.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17,5 °C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 21-22°C.

На објекту ЈЗУ „Болница Зворник“ спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције /косог крова објекта,
  • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 50%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА