Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина

Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина

Намјена објекта је јавна образовна установа – гимназија.

Објекат је трајни, чврсте градње, спратности  По+П+1, нето површине 2.442,00 m².

Главни корпус објектау којем су смјештене учионице и административни дио је изграђен 1978.године, а исти је 2003. и 2006.године  дограђен додатним учионицамакоје  данас чине јединствену физичку и функционалну цјелину.

Укупан број корисника на годишњем нивоује 909.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17,5°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20°C.

На објекту ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • замјена вањских прозора и врата,
 • термичка изолација таванске конструкцијеи равног крова објекта,
 • замјена кровног покривача,
 • ревитализација система расвјете,
 • реконструкција система гријања(уградња новог котла на биомасу- пелет,постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.).

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА