1.Међународни дан живота-International Life day

(обиљежава се прве недеље у фебруар)

2.Свјетски дан енергетске ефикасности-World Energy Efficiency

(обиљежава се 5. марта)

3.Дан планете Земље-Earth Day

(обиљежава се 22. априла)

4.Сат за планету Земљу-Earth Hour

(обиљежава се посљедње суботе у марту)

5.Дан обновљивих извора енергије-Day of  renewable energy sources

(обиљежава се 26. априла)

6.ЕУ недеља одрживе енергије-European Union Sustainable Energy Week  (ЕUSЕW)

(обиљежава се у априлу)

7.Свјетски дан заштите животне средине-World Day for environmental protection 

(обиљежава се 5. јуна)

8.Свјетски дан климатских промјена-World Climate Change Day

(обиљежава се 4. новембра)

9.Свјетски дан еколошких покрета-World environmental day 

(обиљежава се 17. новембра)