Projekat: Projekat energetske efikasnosti

Kredit br.: IBRD 8906 BA

Naziv: Rekonstrukcija javnih ustanova

Broj nabavke: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-84-RS

Obavještavamo Vas da je dio poziva za podnošenje ponuda u vezi sa nabavkom broj: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-84-RS JU OŠ „Zmaj Jova Jovanović“, Banja Luka objavljenom 31.03.2021. godine u „Nezavisnim novinama“ pod tačkom 5. i 6. izmijenjen i glasi:

5. Ponude treba da se dostave na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Jedinica za implementaciju projekta energetske efikasnosti

Trg Republike Srpske 1 (IV sprat, kancelarija br. 17)

Banja Luka, RS/ BiH

najkasnije do 28. aprila 2021. godine u 14:00 časova. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti.

6. Ponude će biti otvorene javno 28. aprila 2021. godine u 14:20 časova na adresi:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1

Banja Luka, Republika Srpska/ Bosna i Hercegovina

Otvaranju ponuda može da prisustvuje maksimalno jedan ovlašteni predstavnik ponuđača.

Br. 15.05-360-16-342a/21