Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности
Кредит бр.:IBRD 8906 BA
Назив: Реконструкција јавних зграда
Број набавке:P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-1-RS

Обавјештавамо Вас да је дио позива за подношење понуда у вези са набавком број P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-1-RS објављеном у „Независне новине“ 17.4.2020. под тачком 5. и тачком 6. измијењен и гласи:

 1. Понуде треба да се доставе на адресу:
  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
  Јединица за имплементацију пројекта енергетске ефикасности
  Административни центар Владе Републике Српске
  Централни протокол; улаз Б
  Трг Републике Српске 1
  Бања Лука, РС/БиХ
  најкасније до 4. јуна 2020. у 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене.Закашњеле понуде се неће прихватити.
 2. Понуде ће бити отворене јавно 4. јуна 2020. у 14.20 часова на адреси:
  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
  Трг Републике Српске 1
  Бања Лука, Република Српска / Босна и Херцеговина
  Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

Број: 15.05-360-16-233/20