Projekat: Projekat energetske efikasnosti

Kredit br.: IBRD 8906 BA

Naziv: Rekonstrukcija javnih ustanova

Broj nabavke: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-21-86-RS

1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Republika Srpska je kroz supsidijarni sporazum dobila kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za potrebe plaćanja Projekta energetske efikasnosti, a dio sredstava ovog kredita je namijenjen za plaćanja koja su predviđena ugovorom za Rekonstrukciju javnih ustanova.

2. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poziva kvalifikovane ponuđače da dostave ponude za građevinske radove na rekonstrukciji javnih zgrada, koji imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti.

Ovim tenderskim postupkom je obuhvaćen jedan (1) objekat, i to:                                       

JU „Ekonomska škola“, Banja Luka, neto površine 3.406 m2

Mjere energetske efikasnosti koje će se sprovoditi na objektu su sljedeće:  demontaža postojećih prozora na fasadnim zidovima, ugradnja novih drvenih i PVC  prozora.

Detaljniji opis planiranih mjera energetske efikasnosti će se nalaziti u tenderskom dokumentu.

Predviđeno je da građevinski radovi traju: 3 mjeseca.

Ponuđač koji dostavlja ponudu za ovaj tender i tendere broj:  P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-84-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-21-85-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-21-87-RS i P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-21-90-RS  objavljene 31. marta 2021. godine  mora ispunjavati kumulativno sve uslove za te tendere.

3. Ovom prilikom se koristi zahtjev za podnošenje ponude (RFB) kao što je navedeno u Pravilniku Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016, dopunjeno izdanje novembar 2017 i avgust 2018) i otvoren je za sve ponuđače u skladu sa Pravilnikom o nabavkama. Isto tako skrećemo pažnju na članove 3.14 i 3.15 Pravilnika kojima se uređuje sukob interesa.

4. Zainteresovani ponuđači mogu da preuzmu cijeli paket tenderske dokumentacije nakon podnošenja pisanog zahtjeva na e-mail beep1@mgr.vladars.net i nakon uplate u iznosu od 200KM koje se ne mogu refundirati.

Uplate se vrše na račun:

Račun br: 555 10000476904 06.

Tenderska dokumentacija se šalje poštom.

5. Ponude treba da se dostave na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Jedinica za implementaciju projekta energetske efikasnosti

Trg Republike Srpske 1 (IV sprat, kancelarija br. 17)

Banja Luka, RS/BiH

najkasnije do 21. aprila 2021. godine u 14:00 časova. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti.

6. Ponude će biti otvorene javno 21. aprila 2021. godine u 14:20 časova na adresi:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1

Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Otvaranju ponuda može da prisustvuje maksimalno jedan ovlašteni predstavnik ponuđača.

7. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na e-mail adresu:

beep1@mgr.vladars.net

Br. 15.05-360-16-246/21