Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности

Кредит бр.: IBRD 8906 BA

Назив: Реконструкција јавних зграда

Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-7-RS

1. Босна и Херцеговина је зајмопримац, а Република Српска је кроз супсидијарни споразум добила кредит Међународне асоцијације за развој за потребе плаћања Пројекта енергетске ефикасности, а дио средстава овог кредита је намијењен за плаћања која су предвиђена уговором за Реконструкцију јавних зграда.

2. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске позива квалификоване понуђаче да доставе понуде за грађевинске радове на реконструкцији јавних зграда, који имају за циљ повећање енергетске ефикасности.

Овим тендерским поступком је обухваћено седам (7) објекта, и то:                                       

ЛОТ 1: ЈУ Дјечији вртић „Наша дјеца“, Бања Лука – нето површине 1.010 m²;

ЛОТ 2: ЈУ Дјечији вртић „Невен“, Бања Лука – нето површине 960 m²;

ЛОТ 3: Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, Фоча – нето површине 4.300 m²;

ЛОТ 4: ЈЗУ Дом здравља, Пале – нето површине 2.200 m²;

ЛОТ 5: ЈУ Основна школа “Змај Јова Јовановић”, Бања Лука – нето површине 3.200 m²;

ЛОТ 6: Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Бања Лука;

ЛОТ 7: ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“, Козарска Дубица;

Могуће мјере енергетске ефикасности које ће се спроводити на објектима су сљедеће:  демонтажа постојећих врата и прозора на фасадним зидовима, уградња нових ПВЦ и АЛУ прозора и врата, постављање термоизолације на фасадне зидове, постављање термоизолације на таванску плочу и коси и равни кров објекта, пратећи лимарски радови, машинска фаза радова – уградња термостатских вентила и пумпи, замјена постојећих котлова са новим.

Детаљнији опис планираних мјера енергетске ефикасности за сваки објекат ће се налазити у тендерском документу.

Предвиђено је да грађевински радови трају:

ЛОТ 1: 3 мјесеца

ЛОТ 2: 3 мјесеца

ЛОТ 3: 3 мјесеца

ЛОТ 4: 3 мјесеца

ЛОТ 5: 4 мјесеца

ЛОТ 6: 3 мјесеца

ЛОТ 7: 2 мјесеца

Понуђач који доставља понуде за више ЛОТ-ова мора испуњавати кумулативно све услове за те ЛОТ-ове.

3. Овом приликом се користи захтјев за подношење понуде (RFB) као што је наведено у Правилнику Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016., допуњено издање новембар 2017. и август 2018.) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

4. Заинтересовани понуђачи могу да преузму цијели пакет тендерске документације након подношења писаног захтјева на e-mail beep1@mgr.vladars.net  и након уплате у износу од 200 КМ које се не могу рефундирати.

Уплате се врше на рачун:

Рачун бр: 555 10000476904 06

Тендерска документација се шаље поштом.

5. Понуде треба да се доставе на адресу:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Јединица за имплементацију пројекта енергетске ефикасности

Трг Републике Српске 1 (IV спрат, канцеларија бр. 17)

Бања Лука, РС/БиХ

најкасније до 3. јула 2020. у 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 3. јула 2020. год. у 14.20 часова на адреси:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина

Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

7. Заинтересовани квалификовани понуђачи могу се обратити за више информација на e-mail адресу:

beep1@mgr.vladars.net

Број 15.05-360-16-314/20