Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности

Кредит бр.: IBRD 8906 BA

Назив: Реконструкција јавних зграда

Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-14-RS

1. Босна и Херцеговина је зајмопримац, а Република Српска је кроз супсидијарни споразум добила кредит Међународне асоцијације за развој за потребе плаћања Пројекта енергетске ефикасности, а дио средстава овог кредита је намијењен за плаћања која су предвиђена уговором за Реконструкцију јавних зграда.

2. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске позива квалификоване понуђаче да доставе понуде за грађевинске радове на реконструкцији јавних зграда, који имају за циљ повећање енергетске ефикасности.

Овим тендерским поступком је обухваћен један (1) објекат, и то:                                       

ЈУ „Економска школа“, Бања Лука, нето површине 3.406 m2

Мјере енергетске ефикасности које ће се спроводити на објекту су сљедеће:  демонтажа постојећих врата и прозора на фасадним зидовима, уградња нових дрвених и PVC прозора и ALU врата.

Детаљнији опис планираних мјера енергетске ефикасности ће се налазити у тендерском документу.

Предвиђено је да грађевински радови трају: 3 мјесеца.

Понуђач који доставља понуду за овај тендер и тендере број:  P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-15-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-16-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-17-RS i P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-18-RS  објављене 22. августа 2020. године  мора испуњавати кумулативно све услове за те тендере. Понуђач који доставља понуду за овај тендер, а изабран је као успјешни понуђач на тендерима број: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-1-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-2-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-7-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-9-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-10-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-11-RS, P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-12-RS и P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-13-RS такође мора кумулативно испуњавати све услове за те тендере.

3. Овом приликом се користи захтјев за подношење понуде (RFB) као што је наведено у Правилнику Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016., допуњено издање новембар 2017. и август 2018.) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

4. Заинтересовани понуђачи могу да преузму цијели пакет тендерске документације након подношења писаног захтјева на e-mail адресу beep1@mgr.vladars.net  и након уплате у износу од 200КМ које се не могу рефундирати.

Уплате се врше на рачун:

Рачун бр: 555 10000476904 06.

Тендерска документација се шаље поштом.

5. Понуде треба да се доставе на адресу:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Јединица за имплементацију Пројекта енергетске ефикасности

Трг Републике Српске 1 (IV спрат, канцеларија бр. 17)

Бања Лука, РС/БиХ

најкасније до 4. септембра 2020. у 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 4. септембра 2020. у 14.20 часова на адреси:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина

Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

7. Заинтересовани квалификовани понуђачи могу се обратити за више информација на e-mail адресу

beep1@mgr.vladars.net

Бр. 15.05-360-16-606/20