Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности

Кредит бр.: IBRD 8906 BA

Назив: Реконструкција јавних зграда

Број набавке: P143580-BA-BEEP-8906BA-RFB-W-20-2-RS

1. Босна и Херцеговина је зајмопримац, а Република Српска је кроз супсидијарни споразум добила кредит Међународне асоцијације за развој за потребе плаћања Пројекта енергетске ефикасности, а дио средстава овог кредита је намијењен за плаћања која су предвиђена уговором за Реконструкцију јавних зграда.

2. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске позива квалификоване понуђаче да доставе понуде за грађевинске радове на реконструкцији јавних зграда, који имају за циљ повећање енергетске ефикасности.

Овим тендерским поступком је обухваћено пет (5) објекaта, и то:                                       

ЛОТ 1: ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“, Рибник – нето површине 1.560m²;

ЛОТ 2: ЈЗУ Дом здравља “Др Миленко Муратовић”, Берковићи – нето површине 360 m²;

ЛОТ 3: ЈУ Основна школа “Љутица Богдан”, Калиновик – нето површине 1.930m²;

ЛОТ 4: ЈУ НП “Сутјеска”, Фоча – нето површине 1.120m²;

ЛОТ 5: ЈУ Дјечији вртић “Лариса Шугић”, Котор Варош – нето површине 580m².

Могуће мјере енергетске ефикасности које ће се спроводити на објектима су сљедеће:  демонтажа постојећих врата и прозора на фасадним зидовима, уградња нових ПВЦ и АЛУ прозора и врата, постављање термоизолације на фасадне зидове, постављање термоизолације на таванску плочу и коси кров објекта, пратећи лимарски радови, машинска фаза радова – уградња термостатских вентила и пумпи, замјена постојећих котлова са новим и санација тоалета.

Детаљнији опис планираних мјера енергетске ефикасности за сваки објекат ће се налазити у тендерском документу.

Предвиђено је да грађевински радови трају:

ЛОТ 1: 2 мјесеца

ЛОТ 2: 4 мјесеца

ЛОТ 3: 4 мјесеца

ЛОТ 4: 4 мјесецa

ЛОТ 5: 3 мјесеца

Понуђач који доставља понуде за више ЛОТ-ова мора испуњавати кумулативно све услове за те лотове.

3. Овом приликом се користи Захтјев за подношење понуде (RFB) као што је наведено у Правилнику Свјетске банке заIPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017. и август 2018.) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

4. Заинтересовани понуђачи могу да преузму цијели пакет тендерске документације након подношења писаног захтјева на адресу електронске поште (e-mail) beep1@mgr.vladars.net и након уплате у износу од 200,00 КМ које се не могу рефундирати.

Уплате се врше на начин:

Рачун бр: 5551000047690406.

Тендерска документација се шаље поштом.

5. Понуде треба да се доставе на адресу:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Јединица за имплементацију Пројекта енергетске ефикасности

Административни центар Владе Републике Српске

Централни протокол; улаз Б

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, РС/БиХ

најкасније до 28. маја 2020. године до 14.00 часова. Електронске понуде нису дозвољене. Закашњеле понуде се неће прихватити.

6. Понуде ће бити отворене јавно 28. маја 2020. године у 14.20 часова на адреси:

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Трг Републике Српске 1

Бања Лука, Република Српска/ Босна и Херцеговина

Отварању понуда може да присуствује максимално један овлаштени представник понуђача.

7. Заинтересовани квалификовани понуђачи могу се обратити за више информација на e-mail адресу:

beep1@mgr.vladars.net

Број 15.05-360-16-174/20