Projekat: „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini”

Broj projekta BIH 10/00103203

Naziv: KONSULTANT ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE NACIONALNOG OKVIRA ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE SA NISKOM STOPOM EMISIJE UGLJENIKA

Broj nabavke: UNDP/GCF-BiH10/00103203 -RFP-IC-CS-23-3-RS

1. Projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” finansira se iz grant sredstava Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund – GCF). Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Sporazum o provođenju Projekta BIH 10/00103203 – „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini”. U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio GCF grant sredstava Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u svrhu angažovanja individualnog konsultanta za potrebe praćenja implementacije Nacionalnog okvira ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika.

Od izabranog kosultanta se očekuje provjera realizovanih projektnih aktivnosti u pogledu ispunjenosti minimuma parametara/zahtjeva za javne ustanove (objekte) za uspješno sprovođenje Nacionalnog okvira za ulaganja u javne objekte s niskom stopom emisije ugljenika (NIF). Zahtjevi se odnose na tehničke, društveno-ekonomske, ekološke i finansijske aspekte.

Konsultant će pružiti uslugu izrade tabela za praćenje Projekta (tracking Table) za objekte na kojima su realizovane mjere na unapređenju energetske efikasnosti u periodu od 2020. do danas.

Zainteresovani konsultanti moraju dostaviti informacije koje pokazuju da su kvalifikovani za obavljanje usluga tako što će ispuniti sljedeće zahtjeve:

Kvalifikovani pojedinačni konsultant bi trebao imati iskustvo u oblasti navedenih usluga. Potrebno minimalno iskustvo koje konsultant treba imati za ovaj zadatak uključuje sljedeće:

  • Univerzitetsku diplomu iz oblasti arhitekture/građevinarstva ili mašinstva;
  • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva;
  • Najmanje 3 godine iskustva na projektima praćenja realizacije projekata poželjno na projektima međunarodnih institucija;
  • Iskustvo u izradi energetskih pregleda zgrada u javnom sektoru;
  • Iskustvo u radu sa javnim institucijama na istim ili zadacima slične prirode i kompleksnosti;
  • Izvrsne vještine pisanja, izvještavanja i prezentovanja na engleskom i lokalnim jezicima;
  • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Microsoft).

Trajanje ugovora je 2 mjeseca, od dana potpisivanja ugovora pa do završetka aktivnosti.

Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” se finansira isključivo iz GCF grant sredstava. Međutim, procedure nabavke robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga u okviru Projekta će se vršiti korištenjem pravila i procedura nabavke koji odgovaraju procedurama koje koristi Svjetska banka, a definisane su u Pravilniku Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016, dopunjeno izdanje novembar 2017,avgust 2018 i novembar 2020).

Više informacija možete dobiti putem mejla na adresu beep1@mgr.vladars.net ili na broj telefona 051/965-701, od 09.00 do 14.00 časova.

Projektni zadatak se može preuzeti na web stranici: https://beep.rs.ba/obavjestenje-o-nabavkama/

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti izraz interesa i potpisanu radnu biografiju lično na niže navedenu adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Jedinica za upravljanje Projektom

Kralja Alfonsa XIII broj 18

78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

ili putem mejla na adresu: beep1@mgr.vladars.net

Izrazi interesa i radne biografije se moraju dostaviti najkasnije do 22.9.2023. godine.

Br. 15.05-360-16-511a/23

Detaljan Projektni zadatak broj UNDP/GCF- BiH10/00103203 -RFP-IC-CS-23-3-RS za konsultanta za praćenje implementacije nacionalnog okvira ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika možete preuzeti ovdje.