Zahtjev za dostavljanje izraza interesa (stručni saradnik za implementaciju Projekta)  – Projekat: „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini”

Broj projekta BIH 10/00103203

Naziv: Stručni saradnik za implementaciju Projekta

Broj nabavke: UNDP/GCF-BiH10/00103203 -RFP-IC-CS-24-3-RS

  1. Projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” finansira se iz grant sredstava Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund – GCF). Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Sporazum o provođenju Projekta BIH 10/00103203 – „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini”. U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio GCF grant sredstava Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u svrhu angažovanja stručnog saradnika za implementaciju Projekta.

Od izabranog saradnika se očekuje da na mjesečnom novou izvještava šefa tima za implementaciju Projekta o preduzetim aktivnostima u sklopu svom radnog zadatka.

Zainteresovani konsultanti moraju dostaviti informacije koje pokazuju da su kvalifikovani za obavljanje usluga tako što će ispuniti dole navedene zahtjeve.

Kvalifikovani pojedinačni konsultant bi trebao imati iskustvo u oblasti navedenih usluga. Potrebno minimalno iskustvo koje konsultant treba imati za ovaj zadatak uključuje sljedeće:

  • Univerzitetsku diplomu iz oblasti ekonomije, najmanje 240 ECTS;
  • Najmanje 3 godine iskustva na sličnim projektima, poželjno na projektima međunarodnih institucija;
  • Dobro usmeno i pismeno poznavanje engleskog jezika;
  • Napredne vještine u radu na računaru (MS Word, Excel, Power Point);
  • Spremnost za učenje.

Trajanje ugovora je 6 mjeseci sa mogućnošću produženja za još 6 mjeseci.

Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” se finansira isključivo iz GCF grant sredstava. Međutim, procedure nabavke robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga u okviru Projekta će se vršiti korištenjem pravila i procedura nabavke koji odgovaraju procedurama koje koristi Svjetska banka, a definisane su u Pravilniku Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016., dopunjeno izdanje novembar 2017., avgust 2018. i novembar 2020. godine).

Projektni zadatak se može preuzeti na web stranici:

https://beep.rs.ba/obavjestenje-o-nabavkama/

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti izraz interesa i radnu biografiju lično na niže navedenu adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Jedinica za upravljanje Projektom

Kralja Alfonsa XIII broj 18

78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Izrazi interesa i radne biografije se moraju dostaviti najkasnije do 7.2.2024. godine.

Br. 15.05-360-16-20a/24

Detaljan Projektni zadatak za nabavku broj UNDP/GCF-BiH10/00103203 -RFP-IC-CS-24-3-RS za stručnog saradnika za implementaciju Projekta možete preuzeti ovdje.