ОШ „Данило Борковић“ Градишка

ОШ „Данило Борковић“ Градишка

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат јеразуђеног облика, трајни, чврсте градње спратности П и П+1нето површине 2.333,00m2.

Објекат је изграђен 1979. године, док је доградња на источној и западној страни сјеверног тракта извршена  1984. године.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 852.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 15°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ „Данило Борковић“Градишка спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције/косог крова и  замјена кровног покривача,
  • реконструкција система гријања (уградња термостатских вентила , фреквентних пумпи и др.),
  • ревитализација система расвјете.

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 70%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА