ОШ „Доситеј Обрадовић“ Добој

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Добој

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат јетрајни, чврсте градње спратности По+П+2нето површине 1.885,00 m².

Главни корпус објекта у којем су смјештене учионице и административни дио је изграђен 1955. године.

Школа се састоји од подрума, приземља објекта са улазним холом као и топлом везом са фискултурном салом и двије надземне етаже на којима су смјештене учионице, зборница, кухиња и остале просторије.

Укупан број корисника на годишњем нивоу је 639.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 15,5°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ „Доситеј Обрадовић“ Добој , спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • термичка изолација таванске конструкције,
  • замјена кровног покривача на објекту
  • реконструкција система гријања (уградња термостатских вентилa,балансних пумпи,мјерача топлотне енергије и др.).

 

 

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА