ОШ „Младен Стојановић“ Лакташи

ОШ „Младен Стојановић“ Лакташи

Намјена објекта је јавна образовна установа- основна школа.

Објекат је слободностојећи, трајни чврсте градње а у архитектонском смислу разуђен и састоји се из неколико сегмената спратности од П до По+П+1, нето површине 2.118,00 m².

Изграђен је 1971. године.

Укупан број корисника на годишњем нивоује 1.362.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 18°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20 °C.

На објекту ОШ  „Младен Стојановић “ Лакташи, спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских врата,
  • термичка изолација таванске конструкције /косог крова објекта,
  • реконструкција система гријања(постављање термостатских вентила , балансних пумпи, уградња новог котла на чврсто гориво-дрво, израда нове цијевне мреже постављање нових радијатора и др.).

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 75%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА