Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац

Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац

Намјена објекта је јавна образовна установа – средња школа.

Објекат је трајни, чврсте градње, спратности  П+1, нето површине 3.173,92m².

Објекат се састоји из два дијела која чине једну цјелину и који су настали у различитим периодима.

Стари дио објекта је саграђен 1936. године, да би се 1979. године изградио нови дио школе и фискултурна сала.

Укупан број корисника на годишњем нивоује 554.

Унутрашња просјечна температура објекта прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 14,5°C степени, док ће након реконструкције унутрашња температура достићи пројектованих 20°C.

На објекту ЈУ Центар средњих школа „Петар Кочић“ спроведене  су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

ПРВА ФАЗА (окончано)

  • термичка изолација таванске конструкције и замјена кровног покривача на старом објекту,
  • термичка изолација равног крова новог објекта,

ДРУГА ФАЗА (планирано)

  • термичка изолација вањских зидова,
  • замјена вањских прозора и врата,
  • реконструкција система гријања 

Циљеви

  • смањење потрошње енергије,
  • смањење емисије CO2,
  • смањење текућих енергетских трошкова,
  • повећање комфора у затвореним просторијама,
  • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 65%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА