ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица

ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица

Намјена објекта је јавна образовна установа – основна школа.

Објекат је слободностојећи,трајни, чврсте градње и изграђен је 1974.године.

У архитектонском смислу је разуђен, састављен од неколико крила чија спратност варира од П до П+2.

У склопу објекта се налази и фискултурна сала.

Укупна нето површина износи 3.582,70 м², док је укупан број корисника 484 на годишњем нивоу.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 15-16 °C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла пројектованих 20°C.

На објекту ЈУ ОШ „Свети Сава“ у Козарској Дубици спроведене су сљедеће мјере енергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • термичка изолација таванске конструкције,
 • реконструкција кровних површина – постављање новог косог крова на објекту,
 • замјена фасадних прозора и врата,
 • реконструкција система гријања

(замјена постојећих котлова са новим котловима на пелет,постављање термостатских вентила , балансних пумпи и др.),

 • ревитализација система расвјете.

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 65%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА