ЈЗУ „Дом здравља“ БАЊА ЛУКА – објекат Поликлиника

ЈЗУ „Дом здравља“ БАЊА ЛУКА – објекат Поликлиника

Hамјена објекта је јавна здравствена установа у оквиру кога се налазе три установе: ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЈЗУ „Завод за медицину рада и спорта Републике Српске“и ЈЗУ „Завод  за стоматологију“.

Објекат је слободностојећи, трајни, чврсте градњеспратности дијелом Су+П+2 а дијелом Су+П+1.

Објекат је изграђен 1975. године. Укупна нето грађевинска површина објекта износи 5.629,40 m2, док  укупан број корисника на годишњем нивоу износи 297 192.

Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних мјера је износила око 17,0°C степени, док је након реконструкције унутрашња температура достигла  пројектованих 21-22°C.

На објекту „Поликлиника“ спроведене су сљедеће мјереенергетске ефикасности:

Спроведене мјере енергетске ефикасности

 • термичка изолација вањских зидова,
 • замјена вањских прозора и врата,
 • термичка изолација равногкрова,
 • ревитализација система расвјете,
 • реконструкција система гријања

(постављање термостатских вентила , балансних пумпи,замјена дотрајалих гријних тијела и др.).

Циљеви

 • смањење потрошње енергије,
 • смањење емисије CO2,
 • смањење текућих енергетских трошкова,
 • повећање комфора у затвореним просторијама,
 • подизање свијести о значају енергетске ефикасности.

Укупна уштеда енергије која се очекује на годишњем нивоу износи око 60%.

ФОТО ГАЛЕРИЈА