Постављени први специјални контејнери за електронски отпад у БиХ

Постављени први специјални контејнери за електронски отпад у БиХ

Контејнери за електронски отпад постављени су на три локације у Сарајеву, и то испред Центра Владимир Назор, ОШ Грбавица 1 и Меркатора Ложионичка, а уједно су и први ове врсте у БиХ.

У просјеку сваки становник планете прошле године произвео је 6,1 килограма електричног и електронског отпада (е-отпада). Количина е-отпада у Европи расте чак три пута брже од осталих категорија отпада.

У току 2016. године је генерисана количина е-отпада, у коју спадају замрзивачи, мали кућански апарати, ИТ опрема, мобители, телевизори, играчке, електрични алат и сл., да би се са истом могло напунити чак 1,2 милиона камиона. Илустрације ради, то је једна велика колона од Њујорка до Бангкока и назад.

У извјештају Уједињених нација наведено је да је највише отпада генерисано у Аустралији и Новом Зеланду (17,3 килограма), а само 6 одсто је рециклирано. Слиједи Европа са 16,6 килограма по становнику, а рециклирали су само 33 одсто.

У истом извјештају је наведено да је у БиХ произведено 6,5 килограма е-отпада у 2016. години по становнику. ЗЕОС еко-систем ће у 2017. години сакупити око 1800 тона е-отпада, што представља око 30 одсто од пласиране количине е-опреме.

Друштво ЗЕОС еко-систем, овлаштени оператер система за електрични и електронски отпад, је прво не-за-профит друштво у БиХ које је поставило специјалне контејнере за одвојено одлагање е-отпада, који су произведени у Тешњу.

– Позивамо све грађане Сарајева да одлажу свој е-отпад у специјалне контејнере и тиме директно допринесу очувању околиша и здравља људи, смањењу е-отпада на депонијама и отварању нових зелених радних мјеста. Наредне године планирамо постављење специјалних контејнера за е-отпад широм државе БиХ. Континурирано ћемо вршити пражњење контејнера, едукацију шире јавности и грађана о могућностима одвојеног сакупљања е-отпада, његовим опасностима и предностима, нарочито у данашњем времену када је на западу веома актуелна циркуларна економија, где БиХ има велики потенцијал добијања средстава из ЕУ фондова – казала је Елма Бабић-Џиханић, помоћница директора ЗЕОС еко-систем д.о.о.

(Blic.rs)