Broj projekta BIH 10/00103203

Naziv: Konsultant za praćenje implementacije Nacionalnog okvira ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika

Broj nabavke: UNDP/GCF/BIH10/00103203-RFP-IC-CS-22-10-RS

Izbor konsultanta za nabavku broj UNDP/GCF/BIH10/00103203-RFP-IC-CS-22-10-RS je završen.

Izbor izvođača je izvršen u skladu sa metodom izbora zasnovanog na kvalifikacijama na osnovu Pravilnika Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016., dopunjeno izdanje novembar 2017. i avgust 2018. godine) i otvoren je za sve ponuđače u skladu sa Pravilnikom o nabavkama. Isto tako, skrećemo pažnju na članove 3.14 i 3.15 Pravilnika kojima se uređuje sukob interesa.

Na osnovu informacija navedenih u ponudi, firma sa najboljim kvalifikacijama i iskustvom je izabrana u odnosu na iskustvo i kompetentnost potrebnu za dodjelu.

Ugovor je dodijeljen firmi „ATP, Design Consulting“ Predrag Tontić s.p. Banja Luka 15.05-360-16-1141a/22