Broj projekta BIH 10/00103203

Naziv: Rekonstrukcija javnih ustanova

Broj nabavke: UNDPGCF-BiH1000103203-RFB-W-22-5-RS

Izbor firme za nabavku broj UNDPGCF-BiH1000103203-RFB-W-22-5-RS je završen.

Izbor izvođača je izvršen u skladu sa metodom izbora zasnovanog na kvalifikacijama na osnovu Pravilnika Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016, dopunjeno izdanje novembar 2017 i avgust 2018) i otvoren je za sve ponuđače u skladu sa Pravilnikom o nabavkama. Isto tako skrećemo pažnju na članove 3.14 i 3.15 Pravilnika kojima se uređuje sukob interesa.

Na osnovu informacija navedenih u ponudi, firma sa najboljim kvalifikacijama i iskustvom je izabrana u odnosu na iskustvo i kompetentnost potrebnu za dodjelu.

Ugovor je dodeljen firmi „GRIJANJEINVEST“ d.o.o. Pale, B&H.

Ref. 15.05-360-16-448a/22