Усвојен Акциони план за енергетску ефикасност у БиХ

На приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, Вијеће министара Босне и Херцеговине јучер је усвојило Акциони план за енергетску ефикасност у БиХ за период 2016 – 2018, чиме је БиХ испунила преузету обавезу из Уговора о Енергетској заједници, као значајан сегмент реформског процеса у области енергетске ефикасности.


Усвајањем тог Акционог плана стечени су услови за затварање спора који је Енергетска заједница 2014. покренула против БиХ због неиспуњавања преузетих директива за енергетску ефикасност, посебно због кашњења у доношењу Националног плана за обновљиве изворе енергије.

Министар спољне трговине и економских односа Мирко Шаровић оцијенио је значајним што је БиХ први пут добила план енергетске ефикасности, посебно због тога што ће планираним мјерама доћи до уштеде електричне енергије а тиме и смањења емисије гасова стаклене баште.

У Акциони план су укључене нове мјере за повећање енергетске ефикасности у областима производње електричне и енергије за гријање и хлађење, укључујући даљинско гријање, као и нове мјере у области пријеноса и дистрибуције електричне енергије и плина.

Такође, спровођење мјера и програма енергетске ефикасности створиће услове за нове инвестиције у тој области, што ће помоћи да се БиХ боље позиционира на енергетској карти Европе.

– План садржи мјере и програме чија је реализација у надлежности БиХ и Брчко дистрикта БиХ, а саставни дијелови су Акциони план за енергетску ефикасност у Федерацији БиХ од 2016. до 2018. године и Измјене и допуне Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Српској до 2018. године у којима су детаљно обрађене и планиране мјере и програми чија је реализација у надлежности ентитета – саопштено је из Министарства спољне трговине и економских односа БиХ.

(energis.ba)