Projekat: „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini”

Broj projekta BIH 10/00103203

Naziv: KONSULTANT ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE NACIONALNOG OKVIRA ULAGANJA U JAVNE OBJEKTE SA NISKOM STOPOM EMISIJE UGLJENIKA

Broj nabavke: UNDP/GCF-BiH10/00103203 -RFP-IC-CS-22-10-RS

1. Projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” finansira se iz grant sredstava Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund – GCF). Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Sporazum o provođenju Projekta BIH 10/00103203 – „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini”. U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio GCF grant sredstava Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u svrhu angažovanja individualnog konsultanta za potrebe praćenja implementacije Nacionalnog okvira ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika.

Od izabranog kosultanta se očekuje provjera realizovanih projektnih aktivnosti u pogledu ispunjenosti minimuma parametara/zahtjeva za javne ustanove (objekte) za uspješno sprovođenje Nacionalnog okvira za ulaganja u javne objekte s niskom stopom emisije ugljenika (NIF). Zahtjevi se odnose na tehničke, društveno-ekonomske, ekološke i finansijske aspekte.

Zainteresovani konsultanti moraju dostaviti informacije koje pokazuju da su kvalifikovani za obavljanje usluga tako što će ispuniti sljedeće zahtjeve:

Kvalifikovani pojedinačni konsultant bi trebao imati iskustvo u oblasti navedenih usluga. Potrebno minimalno iskustvo koje konsultant treba imati za ovaj zadatak uključuje sljedeće:

o          Univerzitetsku diplomu iz oblasti arhitekture/građevinarstva ili mašinstva;

o          Najmanje 3 godine iskustva na projektima praćenja realizacije projekata, poželjno na projektima međunarodnih institucija;

o          Izvrsne vještine pisanja, izvještavanja i prezentovanja na engleskom i lokalnim jezicima.

Trajanje ugovora je 2 mjeseca, od dana potpisivanja ugovora pa do završetka aktivnosti.

Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” se finansira isključivo iz GCF grant sredstava. Međutim, procedure nabavke robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga u okviru Projekta će se vršiti korištenjem pravila i procedura nabavke koji odgovaraju procedurama koje koristi Svjetska banka, a definisane su u Pravilniku Svjetske banke za IPF dužnike: Nabavka robe, radova, nekonsultantskih usluga i konsultantskih usluga (juli 2016, dopunjeno izdanje novembar 2017 i avgust 2018).

Više informacija možete dobiti putem mejla na adresu beep1@mgr.vladars.netili na broj telefona 051/339-788, od 09.00 do 14.00 časova.

Projektni zadatak se može preuzeti na web stranici www.beep.rs.ba  

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti izraz interesa i potpisanu radnu biografiju na niže navedenu adresu (lično, putem pošte/kurira ili putem mejla):

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Jedinica za upravljanje Projektom

Trg Republike Srpske 1 (IV sprat, kancelarija br. 25)

Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

E-mail:beep1@mgr.vladars.net

Izrazi interesa i radne biografije se moraju dostaviti najkasnije do 12.10.2022. godine.

Br. 15.05-360-16-937a/22

Detaljan Projektni zadatak za UNDP/GCF-BiH10/00103203 -RFP-IC-CS-22-10-RS – Konsultant za praćenje implementacije nacionalnog okvira ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika možete preuzeti ovdje.