Четири општине Републике Српске потписале протокол о јачању енергетске ефикасности

Представници општина Власеница, Источни Стари Град, Хан Пијесак и Соколац потписали су Протокол о сарадњи на програму Мулти локал-енергетски менаџмент за јединице локалне самоуправе с циљем обезбjеђивања подршке јединицама локалне самоуправе за остваривање законских обавеза у области енергетске ефикасности.

Пројект менаџер Савеза господин Предраг Пајић изјавио је да пројекат спроводи Савез општина и градова Републике Српске, уз подршку Њемачког друштва за међународну сарадњу, а са циљем унапређења техничких и кадровских капацитета јединица локалне самопураве, у сектору енергетске ефикасности. Он је истакао да се овим програмом омогућује општинама да на лакши начин успоставе регистар својих објеката, регистар потрошње и да на тај начин израде квалитетну основу за реализацију наредних пројеката у овој области у сарадњи са домаћим и међународним организацијама.

Како је додао, програмом је планирано јачање капацитета 12 јединица локалне самоуправе које су укључене у Савез општина и градова Републике Српске. Општине ће имати прилику да сетом обука и едукација оснаже сопствене капацитете ка успостављању енергетског менаџмента, укључујући административни дио, технички дио, увођење информационог система и део који се односи на само планирање и извештавање, а реализација програма трајаће до краја јуна следеће године.