Četiri opštine Republike Srpske potpisale protokol o jačanju energetske efikasnosti

Predstavnici opština Vlasenica, Istočni Stari Grad, Han Pijesak i Sokolac potpisali su Protokol o saradnji na programu Multi lokal-energetski menadžment za jedinice lokalne samouprave s ciljem obezbjeđivanja podrške jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje zakonskih obaveza u oblasti energetske efikasnosti.

Projekt menadžer Saveza gospodin Predrag Pajić izjavio je da projekat sprovodi Savez opština i gradova Republike Srpske, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju, a sa ciljem unapređenja tehničkih i kadrovskih kapaciteta jedinica lokalne samopurave, u sektoru energetske efikasnosti. On je istakao da se ovim programom omogućuje opštinama da na lakši način uspostave registar svojih objekata, registar potrošnje i da na taj način izrade kvalitetnu osnovu za realizaciju narednih projekata u ovoj oblasti u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kako je dodao, programom je planirano jačanje kapaciteta 12 jedinica lokalne samouprave koje su uključene u Savez opština i gradova Republike Srpske. Opštine će imati priliku da setom obuka i edukacija osnaže sopstvene kapacitete ka uspostavljanju energetskog menadžmenta, uključujući administrativni dio, tehnički dio, uvođenje informacionog sistema i deo koji se odnosi na samo planiranje i izveštavanje, a realizacija programa trajaće do kraja juna sledeće godine.